Kocamın Bağlılığını Çözme Büyüsü

Yeni güveyi olan bir adamı sihirden ve bağlanmaktan muhafaza etmek, eğer bağlanmış ise o sihiri iptal etmek suretiyle onu cinsel ilişkiye muktedir kılmak istenirse, bir ufak demir parçası üzerine Mâide suresinin 67. Ayeti aşağıdaki ayete kadar olan kısım yazılıp zevcesiyle mukarenet zamanında dilinin altına konsun, biiznillahi Teala matlub hasıl olur.

Read More »

Kocamın Bana Hep Bağlı Olması İçin Büyü

Latife; on bir isim olup, bu isimler bir kimseyi kendinize bağlamak için sığınalacak ve kendileri ile Allah’tan yardım ve kurtuluş istenecek ve beklenecek en kuvvetli vasıtalardır. Bu latifeyi meydana getiren Cenab-ı Hakk’ın isimleri şunlarıdır: El-vâhıd, Allâh, er-rahmân, er-rahıym, er-raûf, el-ğafûr, el-hannân, el-mennân, el-kerîm, züt tavli vel ikrâm

Read More »

Erkek Arkadaşımın Bana Bağlanması İçin Büyü

El-ğafûru, el-afüvvü, el-ğafîru Bu isimler hem lafız itibariyle, hem de mana itibariyle birbirine o kadar yakın isimlerdir ki, hepsi de Allahü Teala’nın affını ve atifetini ihata etmektedirler. Her sıkıntıdan feraha ermek için bu isimlerle zikir ve duaya devam edilir. Bilhassa, gerek dünyalıklar için, gerekse ahrete hazırlık ve azık temini bakımından Cenab-ı Hakk’tan bir şeyler istemek […]

Read More »

Kocamın Bana Güvenmesi İçin Büyü

Dilediği birisini kendine bağlamak isteyen kimse; aşağıdaki mübarek ayeti kerimeleri herhangi bir Cuma gününün sela vaktinde miskianber mürekkebi ile temiz bir kağıda yazarak üzerine alır ve her sabah kalktığında bu ayetleri 7 defa okursa; muradına erer. Ayrıca kısa zamanda; ümit ettiğinden daha fazla mal, mülk ve servete kavuşur. Yazılacak ve okunacak ayetler şunlardır: Bismillâhirrahmânirrahîm Vel […]

Read More »