Eşimi Ailesinden Soğutma Büyüsü

Eşinizin ailesinden soğutarak onu kendinize çekmek içindir. El-Veliyyu esmasını Cuma günü 1000 kere Yâ Allah dese matlubu hasıl olur. Zevcine itaat etmeyenin ıslahı için, hanesine girip çıktıkça Yâ Veli dese, ıslah-ı hale muvaffak olarak itaate müyesser olur.