Hoşalndığım Kıza Karşı Güzel Gözükme Büyüsü

Aşağıdaki duayı bir tatlıya oku.

Ya hayyü ya kayyümü bike esteğıysü faslık li şe’ni küllehü ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin.