Karı Kocayı Birbirinden Soğutma Büyüsü

Bu mübarek satır yazıldıktan sonra suya karıştırılıp ağacın dibine dökülürse bu dileği kabul buyrulur. Yine bu sudan içirilen kimse içirene sevgi ve muhabbet besler. Ancak yazılırken talibin ve matlubun analarının adları yazılmalıdır. Allah’ın yasakladığı işler için kullanmak haram ve günahtır.
Güneş saatinde 258 defa bu ism-i şerifi zikreden kimse ahrete ait dileklerine nail olur. Her haceti verilir. Sıkıntılarından kurtulur. Zalime okunursa zulmü terk eder. Adil olur.
Esması: Er-Rahiymdir.